Trečioji Paskaita: Balandžio 20, 2010

Šią paskaitą mes turėjome dar vieną naują studentę, kuri atėjo iš kitos, pažengusiųjų, grupės — Jovita. Susipažinome su ja ir sužinojome jos pravardę — Sun.

Išmokome naujus neformalius pasisveikinimo būdus.Visi jie reiškia LABAS:

 • Hello
 • Hi
 • Hey

Pakartojome tokias frazes, kaip:

 • mano vardas yra..
 • mano pravardė yra

Taip pat išmokome pasakyti savo vardą paraidžiui ir paprašyti pasakyti vardą paraidžiui:

 • Can you spell you name/it? (Gal gali pasakyti savo vardą/tai paraidžiui?)
 • Yes, I can… (Taip, aš galiu…)

Taip pat nagrinėjome raideles po vieną: A, B, C, D ir E. Kaip jos tariasi tam tikruose žodžiuose, kodėl jos turi tiek daug ,,kaukių”. Štai, ką mes mokėmės:

Aa

Tai raidė [ei] (toks jos vardas raidyne ir kai kuriuose žodžiuose).

 1. Pasižiūrėkite į jums gerai žinomą žodį su raide a: name. Šiame žodyje raidė a reiškia garsą [ei], kuris ir yra jos vardas.
 2. ĮSIDĖMĖKITE!

Rašome NAME, bet tariame [neim].

(E žodžio gale nereiškia jokio garso)

Jūs dabar mokėsite perskaityti daugybę žodžių su raide a.

Pabandykite:

 • Plate [pleit]
 • Skate [skeit]
 • Kate [Keit]
 • Take [teik]
 • Table [teibl]
 • Make [meik]
 1. TAČIAU ŽINOKITE:

Raidė a ne visuose žodžiuose sutinka vadintis savo vardu iš raidyno. Ji dažnai renkasi slapyvardį [ae]

Ann [aen]

Bad [baeg]

Ar pastebėjote, kada a mėgsta vadintis [ae]? Taip būna tada, kai po a eina priebalsis, o neskaitomos raidės e žodžio gale nėra. Ji kaip ,,sargybinis‘‘ žodžio gale saugo tikrąjį a raidės vardą, o ,,sargybiniui‘‘ pasitraukus iš savo vietos, raidė a naudojasi slapyvardžiu. Taigi raidės skaitymas priklauso nuo jos kaimynių.

[ei] ßAaà [ae]

Name                Ann

Lake                                                Stand

Skate                                              Bad

Made                                             Mad

Fate                                                Fat

Bade                                               Bad

Bb     Cc

Raidyne jos vadinasi [bi:] ir [si:], tačiau niekada taip neskaitomos žodžiuose.

Bb visada skaitoma [b] kaip lietuvių kalboje, o Cc dažniausiai skaitoma [k]. Taigi šios raidės savo tikrais vardais beveik nesinaudoja.

Bag                                                          Cat

Table                                                        Cake

Dd         Ee

Dd raidyne vadinasi [di:], tačiau                                  Raidė Ee vadinama [i:]. Savuoju vardu ją ran-

žodiuose skaitoma [d] kaip lietuvių kalboje.                dame tik žodžiuose, kuriuose po jos nėra                                                                                      priebalsės (he, me…) arba po priebalsės eina                                                                             neskaitomoji e ,,Pete‘‘

Kai po e eina priebalsė, tuomet ji skaitoma trumpai kaip lietuvių kalboje.

[e]ßEeà[i:]

pen               me

red                he

egg               Pete

he                 hen

Pete              pet

Eve               Ev

Vocabulary

… pen                                                       …fan

… dog                                                       …bag

…apple                                                     …fat

… ice                                                        …rat

… rose                                                      …lamp

…hat                                                        …flag

…egg

…orange

…man

Paskaitos pabaigoje studentai spalvotai atliko QUIZ’ą (mini testuką).

HOMEWORK:

 1. Perskaityti viską apie ARTICLES (artikelius), pasižymėti, jei kas neaišku, o per paskaitą BŪTINAI paklausti;
 2. Nepamiršti mokytis žodžių
 3. Pasidaryti mažą užduotėlę su artikeliais

Articles

Artikelis vartojamas žymėti kalbančiojo santykį su daiktu, daiktais, asmeniu ar asmenimis. Anglų kalboje yra trys artikeliai:

 1. Nežymimasis a/an
 2. Žymimasis the
 3. Nulinis (jokio artikelio)

x        Nežymimojo artkelio a/an ypatybės:

 • parodo nekonkretų/abstraktų veikėjo santykį su daiktu ar daiktais; vartojamas su nekonkrečia (plataus supratimo) informacija (man patinka katės (katė apskritai);
 • vartojamas tik su skaičiuotinu daiktavardžių vienaskaita (a cat – viena katė, ne daug kačių)
 • kartais šio artikelio reikšmė būna: bet koks, bet kuris, koks nors, kuris nors, vienas;
 • artikelis a vartojamas prieš daiktavardį, kuris prasideda priebalse, pvz.: a dog, a cat, a boy, a girl, o artikelis an vartojamas, kai prasideda priebalse, pvz.: an elephant, an egg.
 • IŠIMTIS:
  • sprendžiant apie tai, ar žodis prasideda balsiu ar priebalsiu, reikia remtis ne RAŠYBA, o TARIMU (kuris mūsų dar tik laukia nesulaukiaJ). Kai kurių žodžių pirmoji raidė u ir y skaitoma kaip priebalsis j, pvz.: a Europe [ju:rop], a university [juniversiti:], a year [jier]

Vartojimas:

 • su vns daiktavardžiais;
 • pirmą kartą pristantant ką nors (tada artikelio reikšmė būna kažkoks, kažkokia)
 • su paprasčiausiu daikto, gyvūno, asmens, reiškinio pavadinimu, prisikiriamu kuriai nors daiktų klasei, pvz.: a Brother, a teacher, a book.

Negali būti vartojamas su:

v  daiktavardžių dgs;

v  neskaičiuotinais daiktavardžiais (sugar – cukrus)

Žymimojo artikelio ypatybės:

v  kilo iš įvardžių this (these), that (those)

v  parodo veikėjo artimą/konkretų santykį su daiktu ar daiktais

v  eina prieš tikrinius daiktavardžius

Vartojimas:

 • kai iš ankstesnio konteksto aišku, apie kokį daiktą/-us, asmenį/-is, reiškinį/-ius yra kalbama.
 • kai iš situacijos aišku, apie kokį konktretų daiktą (asmenį, reiškinį) kalbama, pvz.: man patinka BŪTENT tas katinas.
 • su dgs., vns. skaičiuotiniais ir neskaičiuotiniais daiktavardžiais;
 • su unikaliais/vientetiniais gamtos reiškiniais

¨      planetos, Visata, Saulė, Mėnulis, Žemė

¨      Vandens telkiniai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: