04-14: Veiksmažodis to BE

Veiksmažodis to BE

Savo reikšme savarankiškas veiksmažodis to be atitinka lietuvių kalbos veiksmažodį būti. Kai veiksmažodis to be eina tarinio jungtimi, jo ir lietuviško atitikmens pagrindinis skirtumas yra tas, kad lietuvių kalboje veiksmažodinė jungtis būti esamajame laike dažniausiai praleidžiama, o anglų kalboje žodis be niekada negali būti praleistas.

Today is Wednesday = Šiandien – trečiadienis

Mary is a student = Marytė – studentė

Mary is very beautiful = Marytė labai graži

Veiksmažodis to be (Būti) turi tris esamojo laiko formas: am/is/are

Teigiamoji forma

I + am

He/She/It + is

We/You/They + are

I am young, I am smart, She is beautiful, Gold is metal, Today is Monday, We are active, Canada is very big country

Neigiamoji forma

I +  am not

He/She/It + is not

We/You/They + are not

I am not young, I am not smart, She is not beautiful, Gold is not metal, We are not active, Canada is not very big country

Klausiamoji forma

Am + I

Is + He/She/It

Are + We/You/They

Am I young? Am I smart? Is she beautiful? Is gold metal? Are we active? Is Canada very big country?

Trumposios veiksmažodžio to be formos:

Teigiamoji forma

I + am –> I’m

He/She/It + is –> He’s/She’s/It’s

We/You/They + are –> We’re/You’re/They’re

Neigiamoji forma

I + am not –> I’m not

He/She/It + is not –> He’s not/She’s not/It’s not arba he isn’t/she isn’t/he isn’t

We/You/They + are not –> We’re not/You’re not/They’re not arba We aren’t/You aren’t/They aren’t

Pavyzdžiai:

I’m cold. Can you close the window, please?

I’m 32 years old. My sister is 29.

My brother is very tall. He’s a policeman.

John is afraid of dogs.

It’s ten o’clock. You’re late again.

TOLIAU…

Veiksmažodžio to be būtasis laikas:

I/He/She/It + was

We/You/They  + were

Veiksmažodžio to be būsimasis laikas:

Subjektas + Shall/Will

Svarbu! Atkreipkite dėmesį į šias frazes su veiksmažodžiu to be:

How old are you? I’m ten years old.

How much is that dress? (= How much does this dress cost?)

Pratimai:

1) 20 klausimų žaidimas

2) Sudarykite trūkstamus sakinius:

I am happy _________I am clever______ I am careful

You are happy________________________________

He is happy__________________________________

She is happy_________________________________

We are happy_______ We are clever_________________

You are happy_________________________________

They are happy_____________________They are careful

3) Vietoj tikrinių daiktavardžių vartokite tinkamus įvardžius (He,She,It,We,You…)

pvz. Lucy is clever –> She is clever

1) Marta is pretty. 2) Tomas is young. 3) Tomas and Benas are glad. 4) Mr.Webb is late. 5) Viktoras and Markas are here. 6) Vilma is a student. 7) Petras is a teacher. 8) Bilas is a businessman. 9) Ronas and Benas are tall. 10) Liza is a nurse. 11) This meeting is important. 12) The lesson is over. 13) Mother is tired. 14) Nina is afraid. 15) The situation is hopeless. 16) This letter is for me. 17) My friends are absent. 18) The water is hot. 19) The floor is clean. 20) Klaipėda is by the Baltic Sea.

4) Naudodami 2 pratimo sakinius sudarykite neiginius

5) Naudodami 2 pratimo sakinius sudarykite klausimus

Namų darbai:Atlikti pratimus, kuriuos jiems daviau

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: